สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบดปูนซิเมนต์เยอรมนี