สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนการติดตั้งลานทรายมีอะไรบ้าง