สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฤดูใบไม้ร่วงของการพนันในฟิลิปปินส์