สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลกระทบของการบดหินต่อพื้นดิน