สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลของความแข็งของวัสดุที่มีต่ออุปกรณ์การบด