สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรทรายตันถูกแปลงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส