สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โมดูลท่อทางเข้าโรงสีบอลในการออกแบบที่ชาญฉลาด