สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

นักลงทุนสำหรับเงินกู้ในเครื่องบดคอนกรีต