สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาการติดตั้งอ่างหินอ่อนล้อมรอบ