สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เอาท์พุทโรงสีค้อนอุตสาหกรรมหลังจากบด