สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดลูกกลิ้งคู่ที่ใช้ในการผลิตขนาดเล็ก