สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เซลล์ที่ลอยอยู่ในพืชเป้าหมาย