สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โม่หินโม่ในแอฟริกาใต้เพื่อขาย