สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดถ่านหินสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงรวม