สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซี่ขายร้อนบริการที่ดีกว่ารายการราคากรามบดของ