สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เพลาข้อเหวี่ยงในแหล่งกำเนิดบด