สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ติดตั้งโรงงานที่ได้ถูกกระโดดค้ำถ่ออย่างเต็มที่