สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เบนโทไนท์มิลลิ่งและอุปกรณ์ในฝรั่งเศส