สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เรย์มอนด์มิลล์สำหรับการบดหินฟอสเฟตในอินเดีย