สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขนาดของอนุภาคของเอาท์พุททำลายเป็นอะไร