สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบีบอัดที่ใช้กันทั่วไป