สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงถลุงถ่านหินลดลงจากค่าเล็กน้อย