สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จำนวนหินตันหนึ่งแบ่งเป็นหินแกรนิตตัน