สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประมวลผลความแม่นยำโลหะทันตกรรมอะไหล่อุปกรณ์ทันตกรรม