สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรทำทราย