สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาหินบดโดโลไมต์ขนาดเล็กใน