สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุณใส่ผงคลอรีนธรรมดาลงในเครื่องซักผ้าไหม