สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดผิวทางซีเมนต์เป็นเท่าใด