สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เชื้อเพลิงแข็งถ่านหินหม้อไอน้ำ