สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดของวิศวกรเหมืองแร่ในเม็กซิโก