สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สังกะสีและเซลล์แร่ลอยอยู่ในน้ำ