สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของตัวคั่นแม่เหล็กไฟฟ้า