สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คู่มือการใช้งานชุดบดกรวยของ