สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม