สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้ผู้ค้าเครื่องจักรทำทราย