สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การสกัดทองคำจากแร่โดยใช้ไซยาไนด์