สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรวยเคลื่อนที่บดต่อชั่วโมง