สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อต้มน้ำร้อนถังเก็บน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่เย็น