สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงแรมก๊าซธรรมชาติผู้ผลิตหม้อไอน้ำบรรยากาศ