สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผีเสื้อเอ้อราคาเครื่องบดในเกรละ