สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดม้วนบดม้วนคู่ลงทุนผลประโยชน์