สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์ลูกเบี้ยวและเครื่องจักรเคนยาบดจีน