สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ของเครื่องบดสถานีดังกล่าว