สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องซักผ้าด้วยถ่านโค้ก