สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เถ้าลอยทรายทำให้กระบวนการผัง