สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทำงานต่ำย้อนกลับได้ไม่มีการทำเหมืองหินบดค้อนบด