สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เอสเอฟเครื่องลอยอยู่ในน้ำอย่างจริงจังสำหรับเครื่องลอยอยู่ในน้ำ