สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ในโรงงานปูนซีเมนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม