สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การแปรรูปแร่ตั้งแต่การขุดจนถึงการทำให้บริสุทธิ์