สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรชนิดใดบ้างที่ใช้ทำลายหิน